LIEPĀJAS PILSĒTAS BĒRNUNAMS
Labraga iela 11, Liepāja

13. No sirds Latvijai

: 50

: 13

: 37

6. Jānis Neimanis 8 0
1. Ringolds Balodis 4 1
13. Inese Lagzdiņa 4 1
12. Jānis Veips 2 0
3. Guntis Rolis 3 2
7. Pēteris Kolāts 2 1
2. Daiga Kalniņa 2 2
8. Juris Jaunzems 1 1
11. Sandis Bārdiņš 1 1
4. Māris Nagla 1 2
5. Natālija Magazeina 1 2
9. Iveta Tumaščika 1 2
10. Daiga Zipeva-Biumane 0 1
.

.