"RIMAN" PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
Patversmes iela 30 k-3, Rīga

13. No sirds Latvijai

: 67

: 50

: 17

1. Inguna Sudraba 47 0
9. Tālis Laizāns 4 2
22. Marita Eisaka 3 1
11. Inguna Kalniņa 3 2
32. Silva Lazda-Poikāne 3 2
4. Dace Nulle 2 2
10. Daina Medne 2 2
14. Sandra Bāliņa 2 2
17. Jānis Liberts 3 3
19. Mārtiņš Smilga 2 2
20. Vladimirs Zvonarevs 3 3
21. Jānis Grigalis 2 2
28. Baiba Reitere 2 2
29. Jānis Zalcmanis 2 2
33. Rihards Fridbergs 2 2
7. Inna Laizāne 2 3
18. Jekaterīna Pavlova 2 3
25. Tamāra Brice 2 3
26. Vladimirs Rusanovs 2 3
31. Aleksejs Trigubjuks 2 3
2. Andris Priekulis 3 5
3. Romāns Mežeckis 3 5
5. Valdis Lauskis 2 4
6. Valters Bolēvics 1 3
12. Ēriks Treļs 1 3
13. Sergejs Parvatkins 2 4
16. Daina Verveiko 1 3
23. Andrejs Jirgensons 1 3
24. Roksana Rudeviča 1 3
27. Artūrs Žalostibs 1 3
30. Nelli Kutukova 1 3
8. Andrejs Krasņikovs 1 4
15. Heino Spulģis 1 4
.

.