RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA
Āgenskalna iela 21A, Rīga

13. No sirds Latvijai

: 70

: 59

: 11

1. Inguna Sudraba 56 3
3. Romāns Mežeckis 12 7
2. Andris Priekulis 7 5
4. Dace Nulle 5 5
11. Inguna Kalniņa 4 5
28. Baiba Reitere 3 4
5. Valdis Lauskis 5 7
7. Inna Laizāne 4 6
13. Sergejs Parvatkins 2 4
17. Jānis Liberts 3 5
26. Vladimirs Rusanovs 3 5
10. Daina Medne 3 6
14. Sandra Bāliņa 2 5
18. Jekaterīna Pavlova 2 5
22. Marita Eisaka 2 5
23. Andrejs Jirgensons 2 5
25. Tamāra Brice 2 5
30. Nelli Kutukova 2 5
31. Aleksejs Trigubjuks 2 5
32. Silva Lazda-Poikāne 2 5
6. Valters Bolēvics 2 6
8. Andrejs Krasņikovs 2 6
9. Tālis Laizāns 2 6
16. Daina Verveiko 1 5
20. Vladimirs Zvonarevs 2 6
24. Roksana Rudeviča 1 5
29. Jānis Zalcmanis 1 5
12. Ēriks Treļs 0 5
19. Mārtiņš Smilga 0 5
21. Jānis Grigalis 1 6
33. Rihards Fridbergs 1 6
15. Heino Spulģis 0 6
27. Artūrs Žalostibs 0 6
.

.