AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (PERTA)
PERTAS LATVIEŠU CENTRS, 60 CLEAVER TRCE., BELMONT 6104

13. No sirds Latvijai

: 2

: 0

: 2

1. Inguna Sudraba 0 0
2. Andris Priekulis 0 0
3. Romāns Mežeckis 0 0
4. Dace Nulle 0 0
5. Valdis Lauskis 0 0
6. Valters Bolēvics 0 0
7. Inna Laizāne 0 0
8. Andrejs Krasņikovs 0 0
9. Tālis Laizāns 0 0
10. Daina Medne 0 0
11. Inguna Kalniņa 0 0
12. Ēriks Treļs 0 0
13. Sergejs Parvatkins 0 0
14. Sandra Bāliņa 0 0
15. Heino Spulģis 0 0
16. Daina Verveiko 0 0
17. Jānis Liberts 0 0
18. Jekaterīna Pavlova 0 0
19. Mārtiņš Smilga 0 0
20. Vladimirs Zvonarevs 0 0
21. Jānis Grigalis 0 0
22. Marita Eisaka 0 0
23. Andrejs Jirgensons 0 0
24. Roksana Rudeviča 0 0
25. Tamāra Brice 0 0
26. Vladimirs Rusanovs 0 0
27. Artūrs Žalostibs 0 0
28. Baiba Reitere 0 0
29. Jānis Zalcmanis 0 0
30. Nelli Kutukova 0 0
31. Aleksejs Trigubjuks 0 0
32. Silva Lazda-Poikāne 0 0
33. Rihards Fridbergs 0 0
.

.