AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (GRANDRAPIDI)
LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS, 504 GRAND AVENUE, NE GRAND RAPIDS, MI 49503

13. No sirds Latvijai

: 4

: 4

: 0

19. Mārtiņš Smilga 4 0
2. Andris Priekulis 1 2
10. Daina Medne 1 2
14. Sandra Bāliņa 1 2
1. Inguna Sudraba 0 3
3. Romāns Mežeckis 0 3
4. Dace Nulle 0 3
5. Valdis Lauskis 0 3
6. Valters Bolēvics 0 3
7. Inna Laizāne 0 3
8. Andrejs Krasņikovs 0 3
9. Tālis Laizāns 0 3
11. Inguna Kalniņa 0 3
12. Ēriks Treļs 0 3
13. Sergejs Parvatkins 0 3
15. Heino Spulģis 0 3
16. Daina Verveiko 0 3
17. Jānis Liberts 0 3
18. Jekaterīna Pavlova 0 3
20. Vladimirs Zvonarevs 0 3
21. Jānis Grigalis 0 3
22. Marita Eisaka 0 3
23. Andrejs Jirgensons 0 3
24. Roksana Rudeviča 0 3
25. Tamāra Brice 0 3
26. Vladimirs Rusanovs 0 3
27. Artūrs Žalostibs 0 3
28. Baiba Reitere 0 3
29. Jānis Zalcmanis 0 3
30. Nelli Kutukova 0 3
31. Aleksejs Trigubjuks 0 3
32. Silva Lazda-Poikāne 0 3
33. Rihards Fridbergs 0 3
.

.