ZLĒKU PAGASTA PĀRVALDE
"Pūcītes", Zlēkas, Zlēku pag., Ventspils nov.

13. No sirds Latvijai

: 17

: 7

: 10

2. Daiga Kalniņa 4 0
7. Pēteris Kolāts 4 0
1. Ringolds Balodis 3 0
8. Juris Jaunzems 3 0
3. Guntis Rolis 2 0
4. Māris Nagla 2 0
5. Natālija Magazeina 2 0
6. Jānis Neimanis 2 0
9. Iveta Tumaščika 2 0
10. Daiga Zipeva-Biumane 2 0
12. Jānis Veips 2 0
13. Inese Lagzdiņa 2 0
11. Sandis Bārdiņš 0 3
.

.