SMILTENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS
Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 7

: 1

: 6

1. Ieva Kantmane 1 0
2. Vika Koha 1 0
3. Dina Šulca 1 0
.

.