JAUNMĀRUPES PAMATSKOLA
Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 3

: 3

: 0

1. Ieva Kantmane 2 1
2. Vika Koha 2 1
3. Dina Šulca 2 1
.

.