CARNIKAVAS NOVADA PAMATSKOLA
Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 4

: 2

: 2

2. Vika Koha 2 0
1. Ieva Kantmane 1 0
3. Dina Šulca 1 0
.

.