SAULKRASTU NOVADA ZVEJNIEKCIEMA VIDUSSKOLA
Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 7

: 3

: 4

1. Ieva Kantmane 3 0
2. Vika Koha 1 0
3. Dina Šulca 1 0
.

.