SAULKRASTU NOVADA DOME
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 9

: 3

: 6

3. Dina Šulca 1 0
2. Vika Koha 0 1
1. Ieva Kantmane 1 1
.

.