LU BIOLOĢIJAS INSTITŪTS
Miera iela 3, Salaspils, Salaspils nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 9

: 7

: 2

2. Vika Koha 6 0
1. Ieva Kantmane 6 1
3. Dina Šulca 6 1
.

.