OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 1

: 1

1. Ieva Kantmane 0 0
2. Vika Koha 0 1
3. Dina Šulca 0 1
.

.