BALDONES NOVADA DOME
"Pārupes", Baldones pag., Baldones nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 7

: 2

: 5

1. Ieva Kantmane 2 0
2. Vika Koha 2 0
3. Dina Šulca 2 0
.

.