RUŽINAS BIBLIOTĒKA
Lakstīgalu iela 7, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 2

: 0

2. Līga Šalma 2 0
1. Kaspars Lazdāns 1 0
.

.