NOVADA DOME
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 0

: 1

1. Kaspars Lazdāns 0 0
2. Līga Šalma 0 0
.

.