MŪZIKAS SKOLA
Raiņa iela 4, Līvāni, Līvānu nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 7

: 4

: 3

2. Līga Šalma 4 0
1. Kaspars Lazdāns 2 1
.

.