MADLIENAS "ADMINISTRĀCIJAS ĒKA"
"Pagastmāja", Madliena, Madlienas pag., Ogres nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 2

: 0

2. Vika Koha 1 0
1. Ieva Kantmane 1 1
3. Dina Šulca 0 1
.

.