ĶEIPENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "SAULĪTE"
"Saulīte", Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 3

: 2

: 1

1. Ieva Kantmane 1 0
3. Dina Šulca 1 0
2. Vika Koha 0 0
.

.