JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS
Daugavas iela 6, Jumprava, Jumpravas pag., Lielvārdes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 4

: 0

: 4

1. Ieva Kantmane 0 0
2. Vika Koha 0 0
3. Dina Šulca 0 0
.

.