LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS
Parka iela 3, Lielvārde, Lielvārdes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 3

: 2

: 1

2. Vika Koha 2 0
1. Ieva Kantmane 1 0
3. Dina Šulca 1 0
.

.