Ārzemes

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

100 / 100

: 42

: 17

: 25

* .
2. Vilnis Šlars 8 3 47 1.
4. Baiba Stepanova 8 3 47 2.
1. Anrijs Aumalis 6 3 45 3.
3. Jeļena Gerasimova 5 4 43 4.
.

*

.