SARKAŅU PAGASTA PĀRVALDE
"Stars", Biksēre, Sarkaņu pag., Madonas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 3

: 1

: 2

2. Vika Koha 1 0
1. Ieva Kantmane 0 1
3. Dina Šulca 0 1
.

.