ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS
Dzirnavu iela 7, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 1

: 0

3. Dina Šulca 1 0
1. Ieva Kantmane 0 0
2. Vika Koha 0 0
.

.