PUŠMUCOVAS TAUTAS NAMS
"Tautas Nams", Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 1

: 1

2. Līga Šalma 1 0
1. Kaspars Lazdāns 0 1
.

.