PILDAS TAUTAS NAMS
"Ilutas", Pilda, Pildas pag., Ludzas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 0

: 0

: 0

1. Kaspars Lazdāns 0 0
2. Līga Šalma 0 0
.

.