PAGASTA PĀRVALDE
Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 1

: 0

1. Kaspars Lazdāns 1 0
2. Līga Šalma 1 0
.

.