PAGASTA PĀRVALDES ZĀLE
"Aizgārša", Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 1

: 0

2. Līga Šalma 1 0
1. Kaspars Lazdāns 0 0
.

.