CIBLAS NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS
"Domes Nams", Blonti, Blontu pag., Ciblas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 0

: 0

: 0

1. Kaspars Lazdāns 0 0
2. Līga Šalma 0 0
.

.