ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
"Pagasta ēka", Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 0

: 1

1. Kaspars Lazdāns 0 0
2. Līga Šalma 0 0
.

.