ĶEPOVAS SAIETU NAMS
"Pagastmāja", Neikšāni, Ķepovas pag., Dagdas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 0

: 0

: 0

1. Kaspars Lazdāns 0 0
2. Līga Šalma 0 0
.

.