DAGDAS TAUTAS NAMS
Alejas iela 29, Dagda, Dagdas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 0

: 2

1. Kaspars Lazdāns 0 0
2. Līga Šalma 0 0
.

.