KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
Raiņa iela 25, Krāslava, Krāslavas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 1

: 0

1. Kaspars Lazdāns 0 0
2. Līga Šalma 0 1
.

.