VIŠĶU PAGASTA PĀRVALDE
Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 1

: 1

1. Kaspars Lazdāns 1 0
2. Līga Šalma 0 1
.

.