SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Tirgus laukums 19, Subate, Ilūkstes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 4

: 1

: 3

1. Kaspars Lazdāns 1 0
2. Līga Šalma 1 0
.

.