BEBRENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA
"Pagastmāja", Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 2

: 0

1. Kaspars Lazdāns 1 0
2. Līga Šalma 1 1
.

.