ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS
Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 3

: 2

: 1

1. Kaspars Lazdāns 2 0
2. Līga Šalma 1 0
.

.