ZAUBES PAMATSKOLA
"Bērzaines", Zaube, Zaubes pag., Amatas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 2

: 0

1. Ieva Kantmane 2 0
3. Dina Šulca 2 0
2. Vika Koha 1 0
.

.