RAISKUMA PAGASTA PĀRVALDE
"Pagastmāja", Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 0

: 1

1. Ieva Kantmane 0 0
2. Vika Koha 0 0
3. Dina Šulca 0 0
.

.