NĪTAURES PAGASTA PĀRVALDE
"Pagasta ēka", Nītaure, Nītaures pag., Amatas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 2

: 0

3. Dina Šulca 2 0
1. Ieva Kantmane 0 0
2. Vika Koha 0 0
.

.