PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Līgatnes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 4

: 2

: 2

2. Vika Koha 1 1
1. Ieva Kantmane 0 2
3. Dina Šulca 0 2
.

.