LĪVU BIBLIOTĒKA
Zvārtas iela 6, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 1

: 1

2. Vika Koha 1 0
1. Ieva Kantmane 0 0
3. Dina Šulca 0 0
.

.