BALVU AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA
Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 3

: 0

: 3

1. Kaspars Lazdāns 0 0
2. Līga Šalma 0 0
.

.