ALŪKSNES PILSĒTAS SĀKUMSKOLA
Lielā Ezera iela 26, Alūksne, Alūksnes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 5

: 1

: 4

1. Ieva Kantmane 1 0
2. Vika Koha 1 0
3. Dina Šulca 1 0
.

.