RĒZEKNES AUGSTSKOLAS IZGLĪTĪBAS UN DIZAINA FAKULTĀTE
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 1

: 0

1. Kaspars Lazdāns 0 1
2. Līga Šalma 0 1
.

.