BĒRNU BIBLIOTĒKA
Dārzu iela 37-3A, Rēzekne

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 8

: 4

: 4

1. Kaspars Lazdāns 2 1
2. Līga Šalma 2 1
.

.