KULTŪRAS, ATPŪTAS CENTRS
Atbrīvošanas aleja 174, Rēzekne

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 2

: 0

1. Kaspars Lazdāns 2 0
2. Līga Šalma 2 0
.

.