SĀKUMSKOLA "ĀBELĪTE"
Plūdu iela 4A, Jūrmala

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 4

: 3

: 1

3. Dina Šulca 2 1
1. Ieva Kantmane 1 1
2. Vika Koha 1 1
.

.