PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KATRĪNA"
Salaspils iela 4, Jūrmala

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 0

: 1

1. Ieva Kantmane 0 0
2. Vika Koha 0 0
3. Dina Šulca 0 0
.

.