11. PAMATSKOLA
Arhitektu iela 10, Daugavpils

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 6

: 3

: 3

1. Kaspars Lazdāns 0 3
2. Līga Šalma 0 3
.

.